Prosjekter

I FNK har vi mange prosjekter som skal bidra til å utvikle Finnskogen som et bærekraftig bo-område og reiselivsområde.