Om oss

Vi gjør Finnskogen levende - sammen! Finnskogen Natur & kulturpark er vår grenseoverskridende organisasjon og samarbeidsplattform som ivaretar viktige natur- og kulturverdier. Sammen med folket, lag og foreninger, bedrifter, organisasjoner og myndigheter skaper vi attraktivitet for befolkningen, besøkende og bedrifter.

Styret

Eva Larsson

Styreleder

Eva Larsson er næringslivissjef i Torsby kommune, og har vært styreleder siden 2020.

Rune Grenberg

Nestleder

Rune Grenberg er ordfører i Grue kommune, og har vært nestleder i styret siden 2020.

Eldri Svisdal

Styremedlem

Eldri Svisdal er varaordfører i Elverum kommune, og har vært styremedlem siden 2020.

Ivar Arnesen

Styremedlem

Ivar Arnesen er politiker i Våler kommune, og har vært styremedlem siden 2020.

Ingrid Folkvord Mehl

Styremedlem

Thor Ringsbu

Styremedlem

Dag Raaberg

Styremedlem

Daniel Olsson

Styremedlem

Åsmund Skasdammen

Styremedlem

Merete Furuberg

Styremedlem

Kurt Eide

Styremedlem

Administrasjonen

Iren Carlstrøm

Iren Carlstrøm

Daglig leder