2
land
7
kommuner
40
partnere
4000
km2

Vi er Finnskogen Natur & Kulturpark

En regionalpark er et definert landskapsområde basert på unike natur- og kulturverdier.
Park-konseptet er et verktøy for lokale, regionale og statlige myndigheter som bidrar til verdiskapning for befolkning, bedrifter og besøkende i et definert område.
Vi samarbeider med befolkning, lag og foreninger, næringsdrivende og bedrifter, kommunale, regionale og statlige myndigheter for å ivareta viktige natur- og kulturverdier og for å bidra til bærekraftig verdiskapning på Finnskogen.
Økonomisk – gjennom en bærekraftig foredling av lokale ressurser og en styrking av lokale produkter og tjenester. Miljømessig – gjennom en landskapsforvaltning som sikrer skjøtsel av landskap med sikte på en bærekraftig utvikling. Sosial – gjennom å styrke mobilisering, medvirkning, koordinering og langsiktighet i parkenes virksomhet. Kulturell – gjennom å styrke kunnskapsoppbygging og formidling av landskap, lokalhistorie, kulturminner og natur-/kulturverdier.

Partnerskap i Finnskogen Natur & Kulturpark

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Suksesshistorier fra våre partnere

Våre prosjekter

Ung-programmet

Finnskogmat

Veien til Verdensarv

Verdiskapningsprosjektet

Se alle »

Bli partner

Som partner i Finnskogen Natur & Kulturpark støtter du opp om våre felles verdier for å ivareta og utvikle Finnskogen i fellesskap, og er en god Finnskogen-ambassadør. FNK jobber for å løfte våre partnere med mål om å bidra til økonomisk, kulturell og sosial verdiskapning.

Aktuelt

Samarbeidspartnere